Obdobie vysokej školy

V období štúdií na Technickej univerzite v Bratislave som bol organizátorom Seneckej hokejbalovej ligy ako aj Seneckej miniligy vo futbale

Pôsobenie v seneckom futbale

Najväčšou mimo pracovnou aktivitou je angažovanie sa v seneckom futbale. Začínal som ako mládežnícky tréner v ŠK SFM Senec, kde som bol v pozícii trénera pri futbalových začiatkoch chlapcov ročníkov narodenia  1988, 1989, 1995 a 2000.Istý čas som pracoval na pozícii tajomníka mládeže v spomínanom klube. Po zlúčení sa občianskeho združenia ŠK SFM Senec a akciovej spoločnosti ŠK Senec som vystúpil z klubu a hľadal som možnosť  väčšej realizácie pre senecké deti v čisto seneckom klube. V roku 2014 sa mne, pánovi Szabovi a pánovi Kolembusovi podarilo založiť  Občianske združenie MŠK Senec. Po štyroch rokoch existencie máme v 14 mládežníckych tímoch cez 300 detí a muži za dva roky postúpili o dve súťaže vyššie. Tiež úspešne pokračujeme v usporiadaní Medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja ,, MŠK Senec a jeho priatelia,, ktorého hlavné ťažisko sme po rokoch preniesli do NTC v  Senci.

Medzinárodná konfrontácia detí a futbalová mládež vo Francúzsku

Som spolu iniciátorom  a teraz hlavným organizátorom každoročného zájazdu 20 detí do francúzskeho Guipavas, vzdialeného 2000 km. Tohto roku sme tam boli po 19 ty krát a spolu so Standard Liége z Belgicka sme najčastejším zahraničným hosťom. Deti okrem porovnania sa s európskou mládežníckou špičkou mali a majú možnosť navštíviť a obzrieť si európske mestá ako Paríž, Stuttgart, Brest či Strassbourg.

Z pozície trénera som pre svoje mužstvá vedel zorganizovať stretnutia s takými európskymi klubmi ako španielsky Villareal, ruská akadémia FA Moskva, rakúske mužstvá Rapid Viedeň, Austria Viedeň, Sturm Graz, maďarské Ferencváros, Videoton, Honvéd či Vasas, švajčiarské Grasshopers Zurich, Fc Sion, FC Zurich, či s celou českou špičkou, ako je Sparta Praha, Slávia Praha atď.

Príspevky MŠK Senec k zveľaďovaniu mestského majetku

Združenými prostriedkami klubu MŠK Senec, mesta Senec a SPP, sme zakúpili klzisko so syntetickým ľadom, ktoré je spestrením Vianočných trhov. Tých Vianočných trhov, ktorých obraz postupne meníme a na vzrastajúcej návštevnosti to rok od roka je stále viac vidieť.

Nie s mestských peňazí sa nám v klube MŠK Senec podarilo zveľadiť mestský majetok na budove na NTC v hodnote presahujúcej 80.000,- eur.

Zo súkromných a sponzorských peňazí sme vybudovali v mestskej budove novú regeneračnú linku. Z dotácií zo SFZ sme vynovili šatne a spravili odvetrávanie, ktoré by malo zabrániť opakujúcim sa plesniam na stenách.

MŠK Senec - ples, granty

Ako jedinému občianskemu združeniu zo Slovenska sa nám podarilo získať peňažný grant pre mladých futbalistov zo zdrojov NATO Charity!

Aktivity vo futbalovom zväze

Moje aktivity nezostali nepovšimnuté aj na futbalovom zväze, kde šiestym rokom som členom VV BFZ. Predtým som bol štyri roky vo VV ObFZ vidiek a bol som aj regionálnym trénerom výberov ObFZ vidiek. Vytváram možnosti k stretnutiam našich mladých hráčov so svojimi futbalovými idolmi.

Spoločenské aktivity s pozície mesta

Snažím sa aktívne zapájať aj do spoločenského života v Senci.

Riadil a kontroloval som činnosť v oblasti prípravy a zabezpečenia celomestských kultúrnych a športových akcií – Senecké leto, Senecký karneval.

Zúčastňujem sa stretnutí našich starších občanov, či už v Klube dôchodcov alebo Jednote dôchodcov. Snažím sa pomáhať SZPB. V roku, keď ČK nemohol čerpať dotácie sme ako nezávislý poslanci sa im vyzbierali sumou 250,- eur a takou istou sumou prispelo aj vedenie MŠK Senec.

Minulý rok sa mi  podarilo vybaviť pomocou prispenia TV Senec a láskavosti p. farára J.Ducza  prvý krát odvysielať novoročnú omšu cez internet.

Rád prijímam pozvanie na preteky aj od dobrovoľných hasičov. Stretávam sa s drobnochovateľmi alebo rybármi. Zúčastňujem sa a podporujem väčšinu spoločenských akcií v Senci – plesy rôznych organizácií, Seneckú korčulu, Senecký beh, Senčania Senčanom , Gafuga turnaj a mnoho iných.

Bol som pri všetkých pozitívnych rozhodnutiach pre naše mesto, hlavne pri príprave, schvaľovaní a aj kontrole mestského rozpočtu. Toho rozpočtu, ktorý každým rokom je v plusových číslach, čím nezadlžujeme mesto pre svojich nasledovníkov. Toho rozpočtu, ktorý bol v posledných rokoch prijatý tesnou väčšinou koaličných poslancov, a bez ktorého prijatia by mesto prešlo na provizórium, čo by malo fatálne následky na celý spoločenský, kultúrny a športový život v meste.

Podpora investičných akcií v Senci

Podporil som najväčšie investičné akcie, ktoré sa v Senci za posledné roky udiali – výstavba a rekonštrukcie škôl a škôlok ( pri škôlke na Jazerách od nápadu zrealizovať škôlku v odkúpenej budove Ministerstva Hospodárstva, až po osobnú účasť na brigádach pri úprave okolia), zavedenie LED osvetlenia v celom meste, nadjazd nad diaľnicou smerom na Blatné.

Na meste sa mi podarilo popohnať a spraviť osvetlenie na Námestí 1.mája, rozšíriť parkovisko za Heliosom, upraviť chodník s parkoviskom za OTP Bankou a vybudovať parkovisko na Športovej ulici.

Vínny festival, Družobné mestá, spolunažívanie s národnostnou menšinou

Som spolu zakladajúcim členom Letného vínneho festivalu na južnej strane jazier, ktorý  sa teší čoraz väčšej a väčšej obľube a tohto roku ho navštívilo cez 3000 ľudí.

Stál som pri znovuobjavení a zrekonštruovaní seneckej pivnice.

Podieľal som sa na rozvoji v oblasti družobných vzťahov mesta  s mestami Koszeg, Mosonmagyorovár, Ialoveni, Senj a Pandorf.

12 rokov Vás sobášim! ?

Osobným príkladom podporujem a podieľam sa na ešte lepšom spolunažívaní s maďarskou národnostnou menšinou žijúcou v Senci.

Rodina

Rodina je najviac! Mám veľkú úctu k mojim predkom i k predkom mojej ženy, ktorí niečo spravili pre Senec, a ktorí teraz odpočívajú v pokoji na seneckom cintoríne. Mám veľký rešpekt voči výchove mojich rodičov i rodičov mojej ženy za to všetko, čo nám odovzdali a ako nás vychovali. A mám obrovskú zodpovednosť voči nim, aby aj mne sa podarilo aspoň časť tejto výchovy odovzdať svojim deťom. Som hrdý a šťastný, že ja, naši rodičia i rodiny mojich bratov, žili, žijú a verím, že aj budú žiť navždy  v úplných rodinách, a aj napriek všetkým nástrahám, ktoré život prináša, rodinné hodnoty, úcta k tradíciám a výchova k nim budú pre nás všetkých prioritou!