Park Márie Terézie s náučným chodníkom

Park Márie Terézie s náučným chodníkom

Osobnosť najvýznamnejšej panovníčky 18.storočia Márie Terézie je veľmi úzko spätá so Sencom. Myslím si, že premenovanie jestvujúceho krásneho Parku oddychu zvaného Amfiteáter na Park Márie Terézie by toto prepojenie dostalo ešte väčší význam.