Nová poliklinika

Nová poliklinika

Prečo práve poliklinika je prioritou č.1?
Za prvé preto, lebo už v minulosti som sa aktívne zapojil do procesu jej odkúpenia od BSK, za druhé preto, lebo aj v teraz som rekonštrukciu polikliniky mal vo volebnom programe, a za tretie a to je to najhlavnejšie je, že senčania si už modernejšiu a prístupnejšiu polikliniku zaslúžia.

Moja (podotýkam moja) predstava je z vizualizovaná a teraz Vám ju predstavím na mojej internetovej stránke. S reálnymi požiadavkami na zariadenie, obsah a služby, ktoré by mala obsahovať, nám určite pomôžu odborníci, ale ja mám predstavu, že poliklinika by mala byť moderná, čistá, svetlá, s moderným informačným systémom, s oddychovou zónou a poprípade aj s detským kútikom. Mala by v nej fungovať pohotovosť, ordinácie by mali byť rozšírené o väčší počet odborníkov. Ideálne by bolo ak by sme vedeli vybaviť aj ordinácie s jednodňovou chirurgiou. V neposlednom rade by mala byť ľahko dostupná, či už pre peších alebo motorizovaných občanov. To by malo zabezpečiť podzemné parkovisko pred poliklinikou, kde sa dá počítať cca 110 miestami. Úpravou s pozdĺžneho státia na šikmé pred poliklinikou, by počet miest na povrchu bol cca 55. A to pri zachovaní 90 percent zelených plôch, ktoré sú tam teraz. Aj keď mesto Senec je pomerne mladým mestom, starne nám generácia, ktorá sa v nemalej miere zaslúžila o jeho rozvoj.

Nevieme uchrániť obyvateľov pred civilizačnými chorobami, ale mali by sme vedieť skrátiť a spríjemniť čas, ktorý ľudia strávia v čakárňach ordinácii. Chcem upresniť, že poliklinika by sa rekonštruovala a dostavovala len na mestských pozemkoch a v zmysle platných zákonov!

situacia mapa

situacia kataster