Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet –  sami občania rozhodujú, na čo budú použité peniaze z časti mestského rozpočtu.

Participatívny rozpočet v mestách podporuje skutočné občianske aktivity a spoluúčasť ľudí pri spravovaní vecí verejných. Ľudia, občianske združenia, rôzne nadácie najlepšie vedia čo potrebujú. Občania navrhujú – občania schvaľujú – občania realizujú – občania kontrolujú. Mesto garantuje zákonnosť a financie.

Ako to funguje?
1. Mesto celoročne zbiera podnety a návrhy od občanov a ich komunít
2. Po uzávierke zbierania návrhov nasleduje ich verejné prerokovanie za účasti odborných garantov
3. Občania Senca hlasovaním rozhodnú, ktoré občianske iniciatívy dostanú zelenú
4. Víťazné projekty sa zapracujú do rozpočtu mesta
5. Počas nasledujúceho roku mesto poskytne peniaze občanom a tí realizujú svoje návrhy

Čo je potrebné urobiť ako prvé?
1.Vypracovať štatút pre Občiansky rozpočet
2.Určiť objem prostriedkov pre Občiansky rozpočet z mestského rozpočtu.
3.Zabezpečiť, aby celý priebeh od procesu schvaľovania návrhov projektov až po ich realizáciu riadili a kontrolovali hlavne samotní občania.