Turnikety na Slnečných jazerách

Turnikety na Slnečných jazerách

Prioritou č.2 sú turnikety na Slnečných jazerách.

Slnečné jazerá sú výstavnou skriňou mesta Senec a ja osobne ich beriem ako krásny verejný park s vodnou plochou. A tento park by mal byť využitý občanmi počas celého roka a nielen v letnom období. Turnikety, okrem z efektívnenia výberu vstupného, by výrazným spôsobom mali zabrániť vstupu  a pohybu tých motorových vozidiel, ktorých majitelia svojou bezohľadnou jazdou ohrozujú peších a cyklistov. V neposlednom rade sa v uzavretejšom areále lepšie zabezpečuje čistota a bezpečnosť, prípadne ochrana majetku .

Pre senčanov by to ale neznamenalo zvýšené vstupné, a ani obmedzenie pohybu peších, korčuliarov, či bicyklistov po 18.00 hod cez sezónu a stále mimo sezóny. Pre týchto občanov by boli turniklety v tejto dobe otvorené!

Návštevníci jazier, ktorí by prišli motorizovaný, budú môcť využiť odstavné parkoviská pri vstupe vo všetkých smeroch na jazerá. Z južnej strany jazier, kde má mesto svoje pozemky by sa dal spraviť oddychová zóna pre rodiny s deťmi dobudovaním niekoľko detských atrakcií – motokárová dráha, lezecká stena alebo pavúčia stena. Na severe, kde mesto nemá toľko pozemkov, predovšetkým upraviť  a nastoliť podmienky pre pohyb motorových vozidiel. Majitelia chát, zásobovanie, či návštevníci ubytovacích zariadení musia mať zabezpečený prístup k svojim nehnuteľnostiam, ale musí to ísť ruka v ruke s dodržiavaním dopravných predpisov, aby sa minimalizovali strety s návštevníkmi, ktorí vyyužívajú jazerá na pohyb a rekreáciu po svojich. Vzorom nech je turniketový systém na vodnej nádrži Vranov nad Dyjí.

Treba možno rozpracovať myšlienku mestského bazénu či poprípade tobogánou na brehu pláží. V minulosti tie už tu boli, dnešné modernejšie technológie by možno umožnili vrátiť sa k nim opäť.

Slnečné jazerá sú drahokam, ktoré mesto Senec má a turnikety sú jednou z ciest ich ochrany a zvelaďovania.

Turnikety nie sú cieľ, ale iba cesta k dosiahnutiu krajších a bezpečnejších jazier!!!