Byty pre učiteľov

Byty pre učiteľov

V posledných dvoch volebných obdobiach prioritou MsZ a mesta Senec bolo navýšiť kapacitu seneckých škôlok a škôl, a reagovať tak na nárast obyvateľstva. Podarilo sa zrekonštruovať a nadstaviť väčšinu škôlok, školy na ZŠ Tajovského a ZŠ Mlynská. Tiež na Kysuckej ulici vznikla nová ZŠ. Navýšením kapacít stúpol aj dopyt po učiteľoch. Nielen však z nárastu kapacít, ale aj z existujúcej fluktuácie. Aby sme učiteľov nielen udržali v Senci, ale ich aj prilákali, treba im ponúknuť nejakú pridanú hodnotu, a tou sú sociálne byty pre učiteľov. Najjednoduchším, najrýchlejším a aj najlacnejším riešením, ktoré navrhujem,  je rekonštrukcia a prestavba mestskej budovy na Kalinčiakovej ulici, ktorá sa uvoľní po odchode MsP a Mestskej údržby do novokúpených priestorov bývalého poľnonákupu na južnej strane jazier. Toto riešenie sa javí ako veľmi efektívne . Treba si uvedomiť, že tieto byty by neboli zadarmo, ale za zvýhodnený prenájom, a boli by iba ako štartovacia barlička pre ľudí, ktorí by prišli do Senca učiť. Pevne verím , že časom by sa stali stálymi občanmi nášho mesta.