Parkovacia politika

Parkovacia politika

Cieľom je kombinácia všetkých dostupných riešení, ktoré nám prevzdušnia mesto. Treba si uvedomiť, že mesto nedisponuje s toľkými pozemkami, ktoré by sa dali využiť na výstavbu parkovacích domov. Tie by sa dali postaviť pri autobusovej stanici na Šafárikovej ulici a ešte aj na južnej strane jazier.

Sú rozbehnuté projekty, kde sa s navýšením parkovacích miest počíta – Hečkova ulica a Tajovského ulica. Projekt rekonštrukcie polikliniky tiež pri podzemnom parkovaní počíta s nárastom až o 100 miest.

Treba pokračovať v poriadnom vyznačení parkovacích miest, aby každý vedel kde má parkovať.

A v neposlednom rade, hlavne pri užších komunikáciách treba ísť do  zjednosmernenia ulíc. Skúsenosti z viacerých slovenských miest vravia za túto možnosť. (Pezinok, Trnava) Niektoré ulice sú už svojou šírkou jednosmerné a vznikajú tam pri obojsmernej prevádzke kolízne situácie, treba tam vniesť poriadok.(pri evanjelickom kostole, Hviezdoslavova, Chalupkova, Tehelná…) Samozrejme po predchádzajúcej diskusie s občanmi dotknutých ulíc.