Spoločne pre Senec!

Pridajte sa k nám aby sme z nášho mesta Senec naďalej tvorili miesto pre život, kultúru, zábavu a domov pre všetkých obyvateľov nášho mesta.

Spoločne pre Senec!

V komunálnych voľbách, ktoré nás čakajú v novembri, sa budem uchádzať o Vaše hlasy ako kandidát na primátora mesta Senec. Témy môjho volebného programu vznikali pri stretnutiach s občanmi a týkajú sa väčšiny Senčanov.

Čo ponúkam vo svojom volebnom programe pre Senec a jeho občanov ?

Senčania si už zaslúžia modernejšiu a prístupnejšiu polikliniku. Doteraz sa riešilo najmä školstvo, teraz musíme pridať aj v zdravotníctve. Plánujem kroky na zvýšenie počtu parkovacích miest v okolí polikliniky a vytvorenie priestorov pre všeobecných lekárov, ale tiež by mali dostať väčší priestor aj lekári špecialisti. Senec je už dosť veľký na to, aby Senčania nemuseli cestovať na vyšetrenia, ale všetko potrebné mohli vybaviť doma.

Okrem zefektívnenia výberu vstupného mi ide o bezpečnosť tých, ktorí sa po areáli pohybujú pešo, na korčuliach, či na bicykli.

Cieľom parkovacej politiky je okrem budovania nadzemných parkovísk, ísť aj do iných riešení, ktoré ,,prevzdušnia“ mesto.

Úmerne s narastajúcimi kapacitami v našich školách a škôlkach narastajú aj nároky na ich personálne obsadenie. Vieme, aké majú učitelia postavenie v spoločnosti, aj ako sú odmeňovaní. Aby sme ich prilákali, potrebujeme im niečo ponúknuť a udržať si ich.

Cieľom je odstránenie nelegálnych bilboardov a reklamných tabúľ a ešte výraznejšie zjednotenie tých legálnych v zmysle jestvujúcej legislatívy.

Chcem zapojiť Senčanov do vecí verejných tak, že z mestského rozpočtu sa vyčlení čiastka peňazí na projekty v rôznych oblastiach a občania hlasovaním rozhodnú, ktoré sa budú realizovať.

Osobnosť najvýznamnejšej panovníčky 18. storočia, Márie Terézie, je veľmi úzko spätá so Sencom. Myslím si, že premenovaním jestvujúceho krásneho Parku oddychu zvaného Park oddychu – Amfiteáter na Park Márie Terézie by toto prepojenie dostalo ešte väčší význam.